Esate neįgalus ar nedarbingas? Nuo rudens išmokų galite nebegauti

Baigiasi ramios dienos turintiesiems nustatytą nedarbingumą ar neįgalumą. Nuo rugsėjo 1 dienos įsigalioja nauja tvarka, pagal kurią norint gauti išmokas gali tekti iš naujo atlikti sveikatos ištyrimą, mat kilus pagrįstoms abejonėms dėl asmeniui nustatyto neįgalumo ar nedarbingumo (neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio) „Sodra“ tam patikrinti galės pasitelkti nepriklausomus gydytojus specialistus.

173 tūkstančių – tiek gyventojų šiandien mokama šalpos neįgalumo pensija, iš jų – 134,8 tūkst. netekto darbingumo, o 38,2 tūkst. – invalidumo pensija.

Šių išmokų skyrimą reguliuojanti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) iki šiol tiek laikinam nedarbingumui, tiek ir netektam darbingumui nustatyti iš naujo vertindavo tuos pačius medicininius dokumentus.

Nors „Sodra“ ir iki dabar tikrino laikinojo nedarbingumo bei darbingumo lygio nustatymą, tačiau nukreipti asmens papildomam jo sveikatos ištyrimui galimybių neturėjo.

Įsigaliojus naujam įstatymui gyventojo sveikatą iš naujo patikrins nepriklausomi gydytojai specialistai. Konkurso būdu bus atrinktos antrinio ir tretinio lygio gydymo įstaigos, su kuriomis „Sodra“ sudarys sutartis. Šios įstaigos ir vykdys papildomą asmens sveikatos ištyrimą įtartinais atvejais. Patikrinimą organizuos ir finansuos „Sodra“ iš savo biudžeto.

Pabrėžiama, kad asmens dalyvavimas tokiame papildomame sveikatos ištyrime bus privalomas, siekiant išsiaiškinti, ar pacientas tikrai serga ta liga. Dabar gi pasitaiko atvejų, kad asmuo gauna I invalidumo grupę, tačiau paaiškėja, kad liga nustatyta nepagrįstai.

„Tokiu atveju pacientą iš naujo vertintų aukščiausios kvalifikacijos gydytojai specialistai, būtų atlikti visi reikalingi tyrimai: jei reikia, magnetinio rezonanso tyrimas, rentgenas ar kt., tam, kad būtų gauta teisinga ir objektyvi išvada.

Neįvykdžius nurodymo atvykti tokiam patikrinimui, ligos išmoka, netekto darbingumo pensija ar kita išmoka, mokama iš valstybinio socialinio draudimo fondo (fondas) biudžeto ar valstybės biudžeto nebus skiriama, o jeigu ji paskirta – bus sustabdomas jos mokėjimas“, – rašoma tv3.lt atsiųstame atsakyme.

Gavus gydytojų specialistų išvadas, fondo administravimo įstaiga spręs dėl kreipimosi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (tarnyba) dėl naujo sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino priėmimo. Tuo atveju, kai priimamas naujas sprendimas, sprendimo termino pradžia bus fondo administravimo įstaigos kreipimosi į tarnybą diena.

Apskundė dešimtis atvejų

„Sodra“ informavo nuolat kontroliuojanti, ar laikino nedarbingumo (dėl ligos) bei nustatyto netekto darbingumo atveju išmokos mokamos pagrįstai.

Rizikos vertinimui pasitelkiama programinė įranga, kuri nustato abejonę keliančius atvejus, kuriuos reikėtų patikrinti. Taip pat vertinami gyventojų, darbdavių, institucijų pranešimai ir pateikti duomenys apie galimai nepagrįstai išduotus nedarbingumo pažymėjimus ar pripažintus netekusiais dalies darbingumo asmenis.

„Kilus abejonių dėl laikino nedarbingumo tokie asmenys kviečiami į sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinę komisiją (GKK). „Sodra“ taip pat turi teisę apskųsti NDNT priimtus sprendimus ir tai daro“, – informavo „Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis.

„Sodra“ per 2018 metus apskundė 59 NDNT sprendimus dėl darbingumo lygio nustatymo, iš jų 23 atvejais sprendimai buvo pakeisti.

Laukia teismo sprendimo

Vieša paslaptis, tačiau iki šiol galiojanti nedarbingumo ir neįgalumo suteikimo tvarka palikdavo landą kyšininkavimui.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) informavo, kad nuo 2013 metų yra pradėjusi 16 ikiteisminių tyrimų, susijusių su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo.

„Šiose bylose STT pareiškė įtarimus dėl įvairių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 109 asmenims, iš jų: 6 gydytojams, 14 NDNT darbuotojams, 89 pacientams“, – rašoma tv3.lt atsiųstame atsakyme.

Teismų sprendimais kai kuriems gydytojams ir NDNT darbuotojams skirtos baudos nuo 400 iki beveik 8000 eurų, kai kuriems – skirtas laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant.

Didžioji dalis pacientų, jiems pripažinus kaltę, buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, skiriant baudžiamojo poveikio priemones – nuo 5 MLG (190 eurų) iki 20 MGL (760 eurų) įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Dėl dalies įtariamųjų vis dar vyksta procesai įvairių instancijų teismuose.

 

www.tv3.lt

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus

Comments

Kraunasi...