Išplatino pranešimą, kaip elgtis nelaimės Zaporižios AE atveju: įspėja nedaryti šių klaidų

Šiuo metu informacinėje erdvėje dažnai susiduriama su netikra, tikrovę iškraipančia arba klaidinančia informacija, kuri gali sukelti žmonėms nepagrįstą baimę, nerimą ar pan. Klaidinančios žinutės ir netikra informacija gali būti platinamos socialiniuose tinkluose bei kituose informacijos kanaluose. Skatiname gyventojus pasitikėti RSC bei kitų valstybinių institucijų skelbiama informacija ir teikiamomis rekomendacijomis, skelbiama išplatintame pranešime žiniasklaidai.

Zaporožės atominės elektrinės teritorijoje radiacinis fonas nėra pakitęs ir Lietuvos gyventojams nėra jokio pagrindo nerimauti. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai nuolat (24/7) stebi Lietuvos Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo (RADIS) sistemos teikiamus matavimų duomenis ir apie jonizuojančiosios spinduliuotės (radiacijos) padidėjimą Lietuvoje nedelsdami informuotų atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiktų rekomendacijas, kada ir kokius apsaugomuosius veiksmus reikėtų taikyti gresiant ar įvykus branduolinei avarijai kaimyninių valstybių atominėse elektrinėse.

Primename, kad Zaporožės AE nuo Lietuvos yra nutolusi daugiau nei 900 km atstumu, todėl, vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, jeigu dėl karinių veiksmų Zaporožės AE įvyktų avarijų, Lietuvai nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio ir nereikėtų taikyti apsaugomųjų veiksmų, tokių kaip slėpimasis, evakavimasis, kalio jodido tablečių vartojimas ir kt.

Taip pat primename, kad radioaktyvusis jodas aplinkoje gali pasklisti tik kilus branduolinėms avarijoms veikiančiuose reaktoriuose, o šiuo metu visi Zaporožės AE reaktoriai yra sustabdyti. Daugiau informacijos apie skydliaukės apsaugą nuo radioaktyviojo jodo poveikio galite rasti čia.

Primename, kad ankstyvojo radiacinio pavojaus sistemos (RADIS) stočių teikiamus radiacinio fono Lietuvoje duomenis gali stebėti ir kiekvienas gyventojas šioje nuorodoje.

Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti:

• Ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt

• Radiacinės saugos centro interneto svetainės skiltyje „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“

• Leidinys „Branduolinio ginklo sprogimo keliami pavojai: patarimai, kaip elgtis”, (PDF versija čia).

• Leidinys „Kaip elgtis sprogus „nešvariai bombai”?”

• Interaktyviame elektroniniame mokyme apie jonizuojančiąją spinduliuotę – www.radiacija.eu

• Leidinys „Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jeigu įvyktų branduolinė arba radiologinė avarija?”

• Ką turime žinoti – rimti patarimai linksmai (2022 m. redakcija).

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer