Dar vienas Kaliningradas: Rusija siunta dėl Norvegijos draudimo

Rusijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Novergijos laikinąją įgaliotinę šalyje dėl Oslo draudimo rusams gabenti krovinius į Špicbergeną. Iš Norvegijos buvo pareikalauta „kuo skubiau išspręsti problemą“ bei pareikšta, kad „nedraugiški veiksmai prieš Rusiją neišvengiamai sulauks atsako“.

Anksčiau buvo skelbiama, kad Norvegija neįsileido į rusų krovininių į Svalbardo archipelagą. Špicbergenas, vienintelė gyvenamoji šio archipelago sala, priklauso Norvegijai, tačiau ten esančiame Barencburgo kaimelyje gyvena apie 500 žmonių, įskaitant ir rusus, kurie dirba „Arktiugol“ anglies šachtose.

Norvegijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Rusija bandė įsivežti 20 tonų maisto savo angliakasiams ir kreipėsi atitinkamo leidimo į Norvegiją, tačiau prašymas buvo atmestas dėl ES įvestų sankcijų. Norvegija pareiškė, kad išimtys nebus daromos, nes Barencburge galioja tie patys įstatymai, kaip ir likusioje archipelago dalyje.

Norvegų atstovai pažymėjo, kad dėl maisto tiekimo bus deramasi su „Arktiugol“ vadovybe, o valdžia nesiruošia „marinti žmones badu“.

Kroviniai iš Murmansko į Špicbergeną keliauja mašinomis iki norvegų Tromsės miesto. Iš ten į archipelagą sykį per dešimt dienų plaukia vienintelis krovininis laivas „Bring“.

Rusijos senatorius Konstantinas Kosečiovas pareiškė, kad Norvegijos valdžios sprendimas „palieka rusų angliakasius be maisto, o tai yra absoliučiai amoralu ir pažeidžia žmogaus teises ir humaniškumo principus“.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer