Mirė VDU rektorius emeritas Vytautas Kaminskas

Netikėtai pasaulį ir reikšmingus darbus paliko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Rektorius emeritas ir Garbės profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas, rašoma universiteto pranešime spaudai.

Prof. dr. V. Kaminskas gimė 1946 m. sausio 8 d. Kaune. Čia, sulaukęs 76-erių metų, savo žemiškąją kelionę ir baigė.

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prof. Vytautas Kaminskas aktyviai įsijungė į mokslo ir studijų sistemos pertvarką. Dalyvavo rengiant Mokslo ir studijų (1991 m.) bei Aukštojo mokslo (2000 m.) įstatymus, Mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų pareigų klasifikavimo ir darbo apmokėjimo sistemą (1991 m.), Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų sistemos bendruosius nuostatus (1992 m., 1996 m.), Valstybės biudžeto aukštosioms mokykloms skirstymo metodiką (1994 m.), metodiką studijų kainai ir valstybės biudžeto subsidijoms apskaičiuoti (1996 m.).

Taip pat dalyvavo rengiant Aukštojo mokslo sistemos 2006–2010 m. plėtros planą ir kitus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus. Išrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentu, iniciavo bendradarbiavimo su Lietuvos Pramoninkų konfederacija (2004 m.) ir Lietuvos Vyskupų konferencija (2006 m.) memorandumus, siekdamas suartinti universitetų bendruomenes su institucijomis, kurios labiausiai lemia tautos materialinę ir dvasinę gerovę.

1956 m. V. Kaminskas baigė Jurbarko rajono Kalnėnų pradinę mokyklą ir toliau mokėsi Jurbarko vidurinėje mokykloje, nuo 1961 m. – Kauno 12-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią aukso medaliu baigė 1963 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas). Su atrinktų pirmakursių grupe buvo pasiųstas matematikos studijų į Vilniaus universitetą. Baigęs du kursus Fizikos ir matematikos fakultete, grįžo į Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1968 m. ir įgijo automatikos ir telemechanikos specialybės inžinieriaus-elektriko kvalifikaciją.

1968 m. V. Kaminskas pradėjo dirbti jaunesniuoju mokslo darbuotoju Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto (dabar – Lietuvos energetikos institutas) Adaptyvių sistemų laboratorijoje. 1970 m. buvo priimtas į Kibernetikos ir informacijos teorijos srities neakivaizdinę aspirantūrą ir po dvejų metų apgynė mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją. 1974 m. išrinktas vyresniuoju mokslo darbuotoju, 1981 m. – sektoriaus vadovu. Per dešimtmetį sukurtus dinaminių sistemų ir procesų matematinio modeliavimo ir identifikavimo metodus bei jų taikymo

energetikoje, vibroinžinerijoje ir medicinoje rezultatus apibendrino 1983 m. apgintoje mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertacijoje. 1984 m. buvo išrinktas Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos, kurioje plėtojami adaptyviųjų sistemų su prognozuojančiais modeliais tyrimai, vadovu, jam suteiktas profesoriaus vardas.

Per dvidešimt mokslinio darbo Fizikinių-techninių energetikos problemų institute metų prof. Vytauto Kaminsko atliktų fundamentinių ir taikomųjų tyrimųrezultatai įvertinti dviem mokslo premijomis – 1980 m. Lietuvos Valstybine premija ir 1987 m. Lietuvos Ministrų tarybos premija mokslo ir technikos srityje. 1991 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu. 1989 m. spalio pabaigoje prof. Vytautas Kaminskas skiriamas atkurtojo VDU mokslo centro „Informatika“ direktoriumi. Šiam pirmajam universiteto mokslo centrui, įsteigtam VDU Atkuriamosios tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimais, pavedama vienyti tuomečio akademinio ir šakinio mokslo pastangas vykdant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, gerinant studijų lygį ir rengiant informatikos mokslininkus.

Mokslo centro „Informatika“ branduolį sudarė buvę Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos mokslo darbuotojai. Tų pačių metų gruodžio pabaigoje išrinktas VDU Atkuriamojo senato nariu. 1990 m. gegužės 9 d. Atkuriamasis senatas išrinko prof. Vytautą Kaminską pirmuoju VDU Informatikos fakulteto dekanu, o tų pačių metų rugsėjo 12 d. VDU rektoriaus prof. Algirdo Avižienio teikimu – ir mokslo prorektoriumi. Šios pareigos jam buvo pasiūlytos ir 1993 m., sausio pabaigoje VDU rektoriumi išrinkus prof. Bronių Vaškelį.

Dirbdamas prorektoriumi, kartu su prof. Algirdu Avižieniu parengė naują VDU statutą, kurį 1990 m. pabaigoje patvirtino Atkuriamasis senatas ir kuris įteisino universiteto autonomiją bei akademinę laisvę, Lietuvai naujas kelių pakopų studijas, bakalauro ir magistro kvalifikacinius bei daktaro mokslo laipsnius. Jų pastangomis šios nuostatos buvo įteisintos ir 1991 m. vasario viduryje Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo priimtu pirmuoju Lietuvos mokslo ir studijų įstatymu.

Kaip mokslo prorektorius buvo atsakingas už aukštųjų studijų (magistrantūros ir doktorantūros) organizavimą – 1992 m. spalio pradžioje Vyriausybė suteikė universitetui teisę teikti 13 mokslo krypčių daktaro laipsnį. 1995 m. birželio viduryje universitetas išleido pirmųjų 143 magistrų laidą. Siekiant į aukštąsias studijas pritraukti žymiausius mokslininkus, 1993 m. gruodžio viduryje VDU ir septyni valstybiniai mokslo institutai įkūrė pirmąją Lietuvoje mokslo ir studijų asociaciją.

1996 m. gruodžio 12 d. prof. Vytautas Kaminskas išrinktas VDU rektoriumi, o 2001 m. gegužės 9 d. – ir antrajai penkerių metų kadencijai. Per šį dešimtmetį vyko sparti universiteto studijų, mokslo ir infrastruktūros plėtra. Studentų skaičius patrigubėjo ir perkopė devynis tūkstančius, kasmet išleista per du tūkstančius absolventų. Daugiau kaip 12 tūkstančių universiteto absolventų turi diplomus su prof. Vytauto Kaminsko parašu. Studentai galėjo rinktis iš šešių fakultetų ir keturių studijų institutų 24 bakalauro ir 46 magistro studijų programas, įgyta teisė teikti 19 krypčių daktaro ir 8 krypčių habilituoto daktaro mokslo laipsnius. Per 10-metį universitete parengti 255 mokslo daktarai atjaunino akademinį

personalą ir sustiprino mokslo potencialą – pagal visų sričių mokslo rodiklius universitetas pateko į geriausių Lietuvos universitetų trejetą. Išaugo ir tarptautinis pripažinimas – universitetas pakviestas į Europos universitetų asociacijos (EUA) steigiamąjį suvažiavimą Salamankos universitete, priimtas į Campus Europae tinklą, Bolonijos universitete pasirašyta Didžioji Universitetų Chartija. EUA ekspertai, 2004 m. vertinę universiteto veiklą, pripažino, kad „VDU yra stipri institucija, turinti darbuotojų ir studentų potencialą tolimesnei plėtrai, studijų koncepcija gali tapti išskirtiniu privalumu ir Europos aukštojo mokslo sistemoje“.

Prof. Vytautas Kaminskas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Šv. Popiežius Silvestro ordino Komandoro kryžiumi, Latvijos Respublikos Trijų žvaigždžių ordino karininko kryžiumi, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde, Sporto Komandoro garbės ženklu, medaliu, skirtu narystei Europos Sąjungoje ir NATO pažymėti, VDU aukso medaliu.

VDU bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer