Skandalo nėra: Lietuvos Raudonasis Kryžius prabangius mercedesus gavo dovanų

Skandalo nėra: Lietuvos Raudonasis Kryžius prabangius mercedesus gavo dovanų

Skandalų ieškotojai ėmė trimituoti apie įspūdingai atrodančius Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) „Mercedes-Benz G 350 d“ automobilius. Neva jiems iššvaistyti visuomenės suaukoti pinigai. 

LRK nurodo, kad du minėti automobiliai yra Vokietijos Raudonojo Kryžiaus dovana. Nemokamai gautos ne tik transporto priemonės, bet ir dar finansinių išteklių jų eksploatacijai.

Į šventeiviškas pastabas, kodėl nepardavė mercedesų ir neįsigijo paprastesnių automobilių, LRK atsakė, kad ir patys turėjo tokį planą, tačiau su juo nesutiko automobilius dovanojusi organizacija ir automobilių atstovybė.

„Pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose suaktyvėjo žmonių susirūpinimas ir šmeižtas dėl neatsakingai organizacijos leidžiamų pinigų prabangiems automobiliams“, – neslėpė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Komunikacijos vadovė Luka Lesauskaitė. Dezinformacija greitai ėmė plisti.

„Suprantame visuomenės susirūpinimą, tačiau raginame pamačius informaciją socialiniuose tinkluose nedaryti skubotų išvadų ir neplatinti melagingos informacijos prieš tai nepasidomėjus tikrais faktais. Taip pat visada kviečiame žmones iškilus klausimams – kreiptis į mus ir mes tikrai pakomentuosime ir padiskutuosime neraminančiais klausimais“, – ragino visų pirma išsiaiškinti tikruosius faktus, o tik paskui piktintis ir dalytis savo nuomone L. Lesauskaitė.

Kam reikalingi automobiliai LRK? 

Organizacijos savanoriai ir darbuotojai vežioja paramą vienišiems senjorams, negalią turintiems, nelaimės ištiktiems žmonėms. Tai buvo daroma nuosavu transportu. Atokiose miškingose vietovėse gyvenančius asmenis būdavo sunku pasiekti.

„Didelio pravažumo transportas paramai vežti mums buvo labai reikalingas, todėl džiaugiamės, kad dabar žmones, kuriems reikalinga parama, galime pasiekti greičiau ir paprasčiau“, – į visuomenę kreipėsi L. Lesauskaitė.

LRK atstovai teigė, kad dovanų gautų automobilių markės rinktis neturėjo galimybės, bet keleriems metams gavo ir paramą automobilių išlaikymui.

„Žinome ir suprantame, kad jie traukia akį, tačiau automobiliai mums labai praverčia, jie naudojami su logistika susijusiems darbams: daugiausiai – paramos pervežimui, išvežiojimui įvairiuose Lietuvos miestuose. Ši parama mums labai svarbi ir reikalinga, kadangi iki šiol visą paramą – net atokiausiai gyvenantiems senjorams – savanoriai ir darbuotojai vežiojo nuosavais automobiliais. Dėkojame už supratingumą“, – kreipėsi į visuomenę draugijos, vie­ni­jan­čios dau­giau kaip 15 tūkst. sa­va­no­rių, ku­rie į pa­gal­bą vals­ty­bei ir visuome­nei sto­ja ne tik di­de­lių kri­zių me­tu, bet ir pa­de­da vi­siems su­si­dū­ru­siems su ne­lai­mė­mis, kas­dien rū­pi­na­si vienišais sen­jo­rais, neį­ga­liais žmo­nė­mis, tei­kia pa­gal­bą mig­ran­tams, mo­ko pir­mo­sios pa­gal­bos ir ki­taip die­gia tva­ru­mo ir humani­ta­ri­nius prin­ci­pus.

kauno.diena.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer