Neleido sukurti komisijos – Seimas nesiaiškins, kas nutekino informaciją Bartoševičiui

Bandydama išsiaiškinti, kas galėjo nutekinti informaciją buvusiam konservatorių Seimo nariui Kristijonui Bartoševičiui, kuris įtariamas seksualine prievarta prieš vaikus, opozicija Seime inicijavo laikinosios tyrimo komisijos sukūrimą, bet nesėkmingai.

Tokios komisijos sudarymui nebuvo pritarta jau pateikimo stadijoje: 52 Seimo nariai balsavo už komisijos sudarymą, 44 parlamentarai buvo prieš ir dar 16 tautos atstovų balsuodami susilaikė. Kadangi balsuojančių prieš ir susilaikiusių buvo daugiau nei balsavusių teigiamai, komisija nebus kuriama.

„Dėl galimo nutekinimo kolegos socialdemokratai kreipėsi į prokuratūrą. Tai teisingas žingsnis teisinėje valstybėje, nes kreipiamasi ten, kur galima gauti atsakymus. Jei informacija buvo nutekinta, tai svarbu, kad tie, kas gali ištirti, ištirtų ir išsklaidytų įtarimų šešėlius nuo Seimo ir atskirų politikų“, – nepritardamas laikinosios komisijos sudarymui kalbėjo konservatorius Mindaugas Lingė. 

Tačiau opozicija sako, kad komisija buvo būtina norint sudėlioti visus taškus ant „i“. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė yra sakiusi, kad net jeigu informacija ir buvo nutekinta, ji nepakenkė pačiam ikiteisminiam tyrimui, bet Generalinė prokuratūra nesiėmė aiškintis nutekinimo detalių. Vis tik opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija yra kreipusis į Generalinę prokuratūrą su prašymu inicijuoti tyrimą dėl informacijos nutekėjimo. 

Opozicija iš viso buvo parengusi dešimt klausimų, kurie, parlamentarų nuomone, būtų galėję padėti išsiaiškinti, kaip sausio 20 dieną komandiruotėje Čilėje buvęs ir kitą komandiruotę į Indiją planavęs K. Bartoševičius galėjo sužinoti apie ikiteisminį tyrimą, kuriame figūruoja jo pavardė. Kad politikas sužinojo apie tyrimą, signalizuoja itin greitas jo sprendimas atsisakyti Seimo nario mandato – net nesugrįžus iš komandiruotės Čilėje ir atsisakius kitos planuojamos kelionės. 

Opozicijos parengti klausimai:

Kaip ir kieno buvo derinamas šių metų sausio 20 d. generalinės prokurorės Nidos Grunskienės vizitas pas Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen? Ar derinant susitikimą Seimo pirmininkei buvo žinoma kokiu tikslu jis vyks? Jei tikslas buvo pasakytas iš anksto, kokia informacija buvo pateikta? Kam dar, be Seimo pirmininkės, Seime ši informacija buvo prieinama? Ar buvo daugiau asmenų, dalyvavusių Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen bei generalinės prokurorės N. Grunskienės susitikime? Jei taip, kokie tai asmenys?

Kodėl buvo nuspręsta viešai nepranešti (pavyzdžiui, paskelbiant Seimo pirmininkės darbotvarkėje) apie šių metų sausio 20 d. vykusį generalinės prokurorės N. Grunskienės vizitą pas Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen? Kodėl informacija apie susitikimą buvo paviešinta tik šių metų sausio 26 d.? Kokios šį sprendimą lėmusios priežastys?

Koks buvo generalinės prokurorės N. Grunskienės  šių metų sausio 20 d. žodžiu pateikto pranešimo turinys: ar buvo įvardinta kada prokuratūra norėtų, kad būtų sušaukta neeiline sesija; ar buvo paminėta dėl kokių nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas; ar buvo paminėta Seimo nario pavardė, dėl kurio imuniteto panaikinimo bus kreiptasi? Jei nebuvo įvardintas konkretus asmuo, ar buvo paminėta frakcija, kuriai Seimo narys priklauso, arba Seimo nario priklausomybė Seimo pozicijai arba opozicijai?  

Ar Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen šių metų sausio 20 d. generalinės prokurorės N. Grunskienės patikėta informacija pasidalino su savo sekretoriato, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais bei kitų institucijų valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais? Jei taip, su kuo iš jų ir dėl kokių priežasčių?

Ar apie šių metų sausio 20 d. vykusį generalinės prokurorės vizitą ir jo turinį, kuriuo nors laiku tarp šių metų sausio 20 d. ir sausio 23 d., buvo informuoti kiti Seimo nariai, Seimo frakcijos, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, valdančiąja koaliciją sudarančių partijų, Vyriausybės nariai? Jei taip, kokiems asmenis, kada ir kodėl buvo pateikta informacija?

Ar šių metų sausio 20 d., po generalinės prokurorės N. Grunskienės vizito, Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen buvo susitikusi su Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos, šios partijos ar partijos administracijos nariais, ministre pirmininke Ingrida Šimonyte ar Vyriausybės nariais? Jei taip, kas šių susitikimų metu aptarta? Kodėl apie susitikimus informacija neskelbta Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen darbotvarkėje?

Ar šių metų sausio 20 d. Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen asmeniškai ar per kitą įgaliotą asmenį skambino, siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu K. Bartoševičiumi? Jei taip, kokia informacija buvo perduota Seimo nariui?

Kada ir kokiomis aplinkybėmis Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen sužinojo apie tai, kad Generalinė prokuratūra oficialiai kreipėsi dėl tuometinio Seimo nario K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kokiu būdu ir su kokiais asmenimis šia informacija Seimo pirmininkė pasidalino? Kokiu tikslu?

Kuriems asmenims Generalinėje prokuratūroje buvo žinoma apie K. Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių, tiesiogiai ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti ministrę pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti K. Bartoševičių apie galimus Generalinės prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu K. Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

Kuriems asmenims Lietuvos policijoje buvo žinoma apie K. Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių tiesiogiai, ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti ministrę pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti K. Bartoševičių apie atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (ar) galimus Generalinės prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu K. Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer