Už vaiką mokės 7 eurais daugiau, didės ir kitos išmokos: kam kiek pinigų atiteks?

Lietuvoje rekordiškai augant kainoms, Vyriausybė mėgina pinigais padėti tiems, kas gyventi turi iš fiksuotų išmokų. Pirmadienį ji priėmė nutarimą, kuriuo jos bus didinamos. Tiesa, ne visos išmokos didės tokiu pačiu dydžiu, kokia dabar fiksuojama infliacija.
Pagal įstatymą bazinės socialinės išmokos (BSI) dydį, šalpos pensijų bazės (ŠPB) dydį, tikslinių kompensacijų bazės (TKB) dydį, valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį tvirtina Vyriausybė.

BSI taikoma apskaičiuojant įvairias išmokas vaikams, išmokas, susijusias su vaiko globa, laidojimo pašalpą, paramą palaikams parvežti, socialinę paramą mokiniams, neįgaliesiems transporto išlaidų kompensacijas ir kt. Su BSI susijusias išmokas ir paramą gauna apie 600 tūkst. asmenų.

ŠPB yra šalpos išmokų (šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos našlaičių pensijų, šalpos kompensacijų ir socialinių pensijų) dydžio matas. Šalpos išmokas gauna apie 60 tūkst. asmenų (našlaičiai, neįgalūs vaikai, nuo vaikystės neįgalūs suaugę asmenys ir kt.).

TKB yra slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dydžio matas. Tikslines kompensacijas gauna neįgalieji (apie 92 tūkst. asmenų), kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

VRP taikomas vertinant asmens pajamas ir (ar) turtą, suteikiant teisę asmenims į socialinę paramą, nustatant asmenų mokėjimo už socialines paslaugas dydžius, taip pat apskaičiuojant socialinės paramos dydžius. Nuo VRP priklauso socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir kt.

Vyriausybė nusprendė nuo 2022 m. birželio 1 d. patvirtinti:

  • 4 eurais didesnį BSI dydį – 46 eurus (šiuo metu – 42 eurai);
  • 23 eurais didesnį ŠPB bazės dydį – 173 eurai (šiuo metu – 150 eurai);
  • 12 eurų didesnį TKB dydį – 138 eurus (šiuo metu – 126 eurai);
  • 18 eurų didesnį VRP dydį – 147 eurus (šiuo metu – 129 eurai).

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, balandį metinė infliacija Lietuvoje, palyginti su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 16,8 proc.

Padidinus BSI, padidės nuo jo priklausančių išmokų vaikams dydžiai, išmoka vaikui (vaiko pinigai) didės 9,5 proc., arba 7 eurais iki 80,5 euro.

Daugiavaikėms ar nepasiturinčioms šeimoms, taip pat neįgalų vaiką auginančioms šeimoms išmoka vaikui kartu su papildoma dalimi padidės iki 127,88 euro.

Numatoma nauda: padidėjus ŠPB, šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 11,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 51,75 euro.

Padidėjus TKB, tikslinės kompensacijos, priklausomai nuo nustatytų specialiųjų nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikių, padidės nuo 7,2 iki 31,2 eurų.

Padidėjus VRP, vidutinis socialinės pašalpos dydis padidės nuo 109 iki 125 eurų, su VRP susijusias išmokas, socialinę paramą, kompensacijas ir socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius išaugs nuo 4,5 proc. iki 21 proc.

Skaičiuojama, kad papildomų lėšų poreikis bus 93,3 mln. eurų, iš jų:

  • BSI didinti – apie 39 mln. eurų;
  • ŠPB didinti – 13,8 mln. eurų;
  • TKB didinti – 10,2 mln. eurų;
  • VRP didinti – 30,3 mln. eurų, iš jų 26 mln. eurų bus paskirstyta savivaldybėms kaip
  • dotacija.

Šiuos pinigus gyventojai ir verslas sumokės kaip mokesčius.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer