Du alytiškiai žmogų mirtinai užtalžė dėl pinigų, kurių net nebuvo

Už grotų ilgiems metams pasiųsti du alytiškiai, kurie įsibrovė į žmogaus namus bei reikalaudami pinigų jį mirtinai sumušė.

Planas apiplėšti vieno iš dviejų žudikų pažįstamą žmogų baigėsi kraupiu nusikaltimu. Maža to, žudikai aukos namus paliko tuščiomis, nes pinigų juose taip ir nerado.

Žiaurus nusikaltimas

Bylos duomenimis, kaltinamieji Marius A. ir Vaidas G., veikdami bendrininkų grupėje, dėl savanaudiškų paskatų tyčia itin žiauriai nužudė kitą žmogų.

Įsibrovę į patalpą bei panaudodami fizinį smurtą jie pasikėsino pagrobti svetimą turtą. Nusikaltimas įvykdytas 2020 m. lapkričio 30 d. apie 15 val.

Būdami apsvaigę nuo alkoholio, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, Vaidui G. alkūne išdaužus kambario lango stiklą bei iš vidaus atkabinus durų kablį, jie įsibrovė į P. R. gyvenamąjį namą.

Bendrais veiksmais, siekdami priversti P. R. atiduoti pinigus, kankindami, itin žiauriai, per ilgą laiko tarpą, sukeliant dideles fizines kančias, sudavė kojomis, rankomis bei pagaliu ne mažiau kaip 12 smūgių į įvairias kūno vietas.

Vėliau ekspertai nustatė, kad nusikaltimo auka patyrė įvairių lūžių bei kitų su gyvybe nesuderinamų sužalojimų. Todėl nelaimėlis mirė įvykio vietoje.

Tuo pačiu konstatuota, kad plėšimo žudikai nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, nes pinigų jie paprasčiausiai nerado.

Purtėsi atsakomybės

Kaltinamasis Marius A. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis pasakojo, kad 2020 m. lapkričio 30 d. pas jį atėjo Vaidas G. ir atsinešė du butelius alaus. Begeriant alų, svečias pasiūlė nuvažiuoti pas vieną žmogų ir jį apvogti arba išvilioti pinigus.

Iš pradžių Marius A. esą nesutiko ir pasakė, kad yra po dviejų sunkių operacijų, vos juda ir nenori ten vykti. Bet po ilgų įkalbinėjimų, sutiko važiuoti. Kelią pas numatytą plėšimo auką žinojo tik Marius A.

Tada Vaidas G. paskambino pažįstamui taksistui, kad juos nuvežtų iki kaimo, kur gyveno tas asmuo. Kol laukė taksi, nuėjo kartu į parduotuvę ir nusipirko alaus.

Atvykus taksi automobiliui, Vaidas G. atsisėdo šalia vairuotojo į keleivio vietą, o jis ant galinės keleivio sėdynės. Važiuojant, Vaidas G. su taksi vairuotoju tarėsi dėl sumos ir kiek reikės palaukti, kad jis atvažiuotų juos paimti iš tos pačios vietos.

Nuvažiavus iki vietos, jis su nusikaltimo bendrininku išlipo iš automobilio. Vaidas G. pasakė taksistui, jog atvyktų už valandos ar pusantros.

Kaltinamieji nuėjo sodybos link. Jie esą nežinojo, ar namuose bus P. R. Abu priėjo prie namo durų ir pabarškino porą kartų.

Už durų girdėjosi, kad kažkas kalba ir prieidinėja prie durų, tačiau durys buvo uždarytos ir užrakintos. Tada Vaidas G. priėjo prie lango, esančio prie durų dešinėje pusėje ir alkūne išdaužė langą.

Jis įlipo pro langą į namą ir atrakino duris iš vidaus, tada vidun įėjo ir Marius A. Įžengus į prieangį, per kambario duris po dešine matė stovintį P. R. tarpduryje tarp didžiojo kambario ir virtuvės.

Kaltinamasis teigė, kad jie prašė P. R. paskolinti pinigų, bet šis nesutiko ir kažką nesuprantamai murmėjo. Tada jie sudavė smūgius P. R. sėdint ant kėdės. Nuo suduotų smūgių vyras nukrito nuo kėdės.

Kaltinamasis Marius A. pradėjo ieškoti pinigų ir įmetė į pečių porą pagalių. Jis pasakojo, kad virtuvėje ir kambaryje pinigų nerado, todėl grįžo į didįjį kambarį. Tarpduryje pamatė, kaip Vaidas G. esą spardo P. R. į veidą.

Paklausus P. R., kur laiko pinigus, šis nurodė pečiaus pusę, tačiau ir ten kaltinamasis pinigų nerado. Buvo nuėjęs ir kitoje namo pusėje, tačiau ten taip pat pinigų nerado.

Tada Vaidas G. esą paėmė apvalų pagalį ir sudavė 2-3 smūgius P. R. per rankas ir per pakaušį. Jie tada išėjo iš namo palikdami P. R. virtuvėje prie spintelės ir nuėjo abu kartu iki taksisto bei grįžo į Alytų.

Kaltinamasis Vaidas G. teigė, kad kaltę pripažintų tik dėl vagystės, o ne dėl plėšimo. Vyras teigė, kad dėl nužudymo kaltės nepripažįsta.

Anot jo, jokio psichologinio ar fizinio smurto P. R. atžvilgiu nenaudojo ir niekaip tiesiogiai ar netiesiogiai neprisidėjo prie veiksmų privedusių prie mirties.

Jis nesutinka, jog veikė bendrininkų grupėje su Mariumi A., kadangi veiksmai nebuvo tarpusavyje derinti ir atliekami bendrai susitarus iš anksto.

Esą ne jis, o Marius A. Įtikino važiuoti pas P. R., nes šis esą taupus, turi pinigų, o ir anksčiau jau yra jį apvogęs. Vaidas G. kalbėjo priešingai kitam kaltinamajam. Esą Marius A. Smurtavo prieš P. R., o ne jis.

Ilgi metai kalėjimo

Kauno apygardos teismas abu žudikus pripažino kaltais. Mariui A. paskirta subendrinta 13 metų įkalinimo bausmė.

Iš jo valstybei naudai nuspręsta išieškoti 1354 eurus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

Tuo metu Vaidui G. paskirta subendrinta 14 metų įkalinimo bausmė.

Nukentėjusiajam V. R. priteista 15 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti solidariai iš Mariaus A. ir Vaido G.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo jiems dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer