Estijai įteisinus tos pačios lyties santuokas, kyla nerimas dėl Lietuvos: jie yra žydų vietoje

Estija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas. Ji tapo pirmąja tai padariusi ne tik Baltijos, bet viso buvusio sovietinio bloko šalimi. Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis akcentuoja, kad politikai negali nukrypti nuo programinių nuostatų ir keisti pozicijos tokiais klausimais, o Tolerantiško jaunimo asociacijos (TJA) pirmininkas Artūras Rudomanskis yra įsitikinęs, kad žmogaus teisių klausimais politikai neturėtų veikti daugumos diktato principu.

Apie tai naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Artūras Rudomanskis ir Andrius Mazuronis.

Estijoje virš pusės gyventojų palaiko tos pačios lyties asmenų santuokas, o Lietuvoje apskritai tokius santykius palaiko mažiau nei pusė gyventojų. 

A. Rudomanskis: Jeigu pasižiūrėtume į visą geneologiją tose valstybėse, kuriose yra įtvirtinta tos pačios lyties asmenų santuoka arba partnerystė, apklausos po įteisinimo keičiasi ir gerėja, žmonės pamato, įsitikina, kad viskas su tuo gerai. Prieš tai, aišku, įvairios visuomenės grupės, politikai, institucijos, kurios yra nusiteikusios neigiamai naudoja visus instrumentus siekiant parodyti, kaip viskas blogai, o, kai visgi ateina kritinis mąstymas, apklausos gerėja. Norėčiau atkreipti dėmesį į kitą, svarbesnį aspektą jums [A. Mazuroniui] kaip prisiekusiam prieš Konstituciją, Konstitucijos 29 str. yra įtvirtinta, kad visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą, taigi negali būti daugumos diktatūros mažumos grupių atžvilgiu. <…> Kiekvienas iš mūsų tam tikroje situacijoje esame mažuma, pavyzdžiui, politinių įsitikinimų klausimu, tarkime, Darbo partija irgi gali būti mažuma, gali būti lyties, tautiškumo, religinių įsitikinimų mažumos. Todėl, reikia suprasti tai, kad demokratiškose valstybėse negali būti daugumos diktato. 

A. Mazuronis: Čia nėra daugumos diktatas, mes sutinkame, kad Darbo partija dabar yra mažumoje Parlamente ir, natūraliai, mes negauname visų tų funkcijų ir atsakomybių, kurias gauna Parlamento daugumoje esančios partijos. Tai yra labai natūralu. Mažuma ir dauguma niekada negauna tokių pačių sąlygų. Taip veikia demokratija.

A. Rudomanskis: Ne žmogaus teisėms, tamsta.

A. Mazuronis: Tuomet noriu jūsų paklausti. Ar sutinkate su tuo, kad politinės partijos, eidamos į rinkimus, rinkėjams deklaruoja savo rinkimines programas, savo siekius, vertybes, įsitikinimus ir po rinkimų tos partijos turi laikytis savo duotų pažadų? Žmonės už politikus balsavo dėl vienos ar kitos priežasties, nuostatos, kuri buvo rinkiminėje programoje. Jūs dabar sakote, kad ant Konstitucijos padėję ranką ir prisiekę politikai turi atsakomybę nevykdyti to, ką žadėjo prieš rinkimus, neįgyvendinti savo rinkiminių pažadų, o įgyvendinti programines nuostatas, kurios jums atrodo teisingos, mums, galbūt, atrodo neteisingos. Negalima sakyti, kad visų interesai visais atvejais turi būti patenkinti todėl, kad apie lygybę parašyta Konstitucijoje, taip niekada nebūna, taip neveikia demokratija. Kitas dalykas, ką jūs prisistatydamas, man atrodo, šiek tiek nesąžiningai padarėte ir, kas dažnai pasigirsta Plenarinių posėdžių salėje, kad tie, kas priėmė yra vakarietiškai mąstantys, o tie, kas turi kitokias nuostatas, tie turi kažkokias kitas vertybes. 

Tai su tuo nesutinkate, kad santuokos arba partnerystės priėmimas priartina prie Vakarų?

A. Mazuronis: Aš kategoriškai nesutinku. Žmogaus teisių aspekto, apie kurį kalbame, vertinimas yra vertybinis ir labai individualus, paremtas asmenine patirtimi. Todėl tai negali būti klišė, vertinant ar tu esi provakarietis, ar ne. Turbūt nėra didesnio provakariečio Lietuvos Respublikoje nei aš. Ir tai, kad aš šiuo klausimu turiu kitokią poziciją, ne tokią kaip jūsų, nedaro manęs mažiau vakariečiu, mažiau demokratines vertybes mylinčiu žmogumi, priešingai, džiaugiuosi, kad tokie klausimai gali būti sprendžiami demokratiniu būdu, visuomenei pasisakant per rinkimus, išrenkant savo atstovus, kurie paskui įgyvendina savo rinkimines programas. Jūs turite teisę eiti į visuomenę, pristatinėti šią idėja, įtikinėti žmones, kad teisybė yra jūsų pusėje, išrinkti kiek galima daugiau idėją palaikančių atstovų parlamente ir parlamentas pakeis sprendimą. Šitas klausimas yra ne Konstitucinio Teismo ar tarptautinių organizacijų jurisdikcijoje, o, išskirtinai, parlamento.   

A. Rudomanskis: Norėčiau jūsų kalbą apibendrinti, vadovaujantis tokiu požiūriu, esant daugumos principui, nesilaikant žmogaus teisių, Europoje atsitiko didelė antisemitinė nelaimė, įsigalėjo viena jėga ir nusprendė, kad tie, kurie priklauso tam tikrai grupei pagal etniškumą, turėtų būti naikinami, nes jie yra blogesni.

A. Mazuronis: Tai jūs kvestionuojate demokratinį valdymo principą? Tai jūs už Rusijos valdymo modelį, už diktatūrą?

A. Rudomanskis: Aš esu už tai, kad žmogaus teisėms neturėtų būti taikomi tokie principai, kaip jūsų įvardintas daugumos, taip pat, kaip jūsų Darbo partijos darytoje reklamoje buvo naudojamas šūkis „jie nepraeis“, gerai, kad tada jums nepasisekė, tai buvo nukreipta prieš demokratines vertybes, nes demokratijoje žmogaus teisės yra prioritetas. 

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer