Mokantiems alimentus teks labiau patuštinti kišenes: už vaikus turės mokėti penktadaliu daugiau pinigų

Sakoma, kad vaikai yra didžiausias turtas. Daugelis su tuo gal ir sutinka, tačiau po skyrybų kai kurie tėvai vengia mokėti pinigus savo pačių vaikų išlaikymui. Kita vertus, ne visi suaugusieji išlaiko savo tėvus, nors irgi privalo tai daryti. Kaip ten bebūtų, nuo šio vasario tiek vieni, tiek kiti tam turės skirti penktadaliu daugiau pinigų.

Pernai Lietuvoje registruota 15,6 tūkst. santuokų ir 7,1 tūkst. ištuokų, rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys.

Ne paslaptis, kad po ištuokų vaikai lieka su kažkuriuo vienu iš tėvų. Pernai, panašiai kaip ir ankstesniais metais, 0–17 metų amžiaus vaikų, likusių po ištuokos su vienu iš tėvų, skaičius padidėjo per 6 tūkst. Iš viso Lietuvoje yra per 140 tūkst. vaikų iki 18 metų, kurie gyvena su vienu iš tėvų.

Jų išlaikymui priteisti alimentai kiekvienais metais vasario mėnesį indeksuojami. Taip pat indeksuojamos ir iš vaikų priteistas suaugusių tėvų išlaikymas, kitos išmokos.

Pareiga vieniems kitus išlaikyti

Civilinis kodeksas numato tėvams pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kaip tai daryti, nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai (ir išsiskyrę) proporcingai savo turtinei padėčiai.

Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

Individualūs vaiko poreikiai, jo, kaip asmenybės, vystymasis lemia ir reikalingą realų išlaikymo dydį (alimentus).

Kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, jo išlaikymas negali būti ribojami vien minimalių, fiziologinių poreikių tenkinimu. Visada svarbu užtikrinti, kad jis turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus.

Jei tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, jis priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, kokį kiekvienu konkrečiu atveju parenka teismas.

Ne visi žino, bet pilnamečiai vaikai taip pat privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais rūpintis.

Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu arba pagal tėvų ieškinį teismo sprendimu priteisus išlaikymą iš vaikų. Priteistas išlaikymas kas mėnesį mokamas nustatyta pinigų suma.

Išlaikymo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į vaikų, tėvų šeiminę ir turtinę padėtį.

Išaugus kainoms – penktadaliu didesnės išmokos

Tiek iš tėvų priteisti alimentai vaikams išlaikyti, tiek iš vaikų priteistos tėvų išlaikymo išmokos (taip pat kai kurios kitos) kiekvienų metų vasario mėnesį yra indeksuojamos.

Paprastai kalbant, indeksavimas – tai išmokų perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas.

Periodinės išmokos indeksuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų gruodžio mėnesio, palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėnesiu, vartotojų kainų indeksą, kurį apskaičiuoja ir skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Neseniai ji paskelbė, kad praėjusių metų gruodį vartotojų kainų indeksas buvo 121,7.

Taigi indeksuojama periodinė išmoka dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100, gautas dydis apvalinamas vieno euro tikslumu: 49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki euro.

Pavyzdžiui, jeigu vaiko išlaikymui buvo priteista 500 eurų per mėnesį suma, tai nuo vasario ji turėtų padidėti iki 609 eurų (500×127:100=608,5 suapvalinama iki 609).

Periodines išmokas indeksuoja teismo sprendimą, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, vykdantis antstolis. 

Kai priteistas išlaikymas ar atlyginama žala išieškoma darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų, indeksavimą privalo atlikti išskaitas darantis asmuo.

Skolininkas, mokantis periodines išmokas savo noru, privalo pats indeksuoti periodines išmokas.

Jeigu skolininkas nevykdo pareigos indeksuoti periodines išmokas, teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer