Šimonytės palinkėjimas Adamkui gimtadienio proga: išskyrė svarbiausią prezidento savybę

Ketvirtadienį 96-ąįį gimtadienį švenčia prezidentas Valdas Adamkus. Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad V. Adamkus dažnai diskusijas ir ginčus Lietuvos politikos arenoje sugrąžina į vakarietiškos kultūros ribas.

„Palinkėčiau to, kas yra svarbiausia – sveikatos. Man atrodo, labai svarbu ir labai džiugu, kad prezidentas yra su mumis ir gali mus dažnai pradžiuginti, kartais sudrausminti, kartais sugrąžinti diskursą į etikos ir vakarietiškos kultūros ribas. Ta savybė, ta pagalba ekscelencijos prezidento yra labai svarbi ir labai norėčiau, kad dar daug daug metų prezidentas Adamkus mums šitą malonumą suteiktų“, – Seime susirinkusiems žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Šimonytė.

Ketvirtadienį kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui sueina 96-eri. Nors gimimo dienos rytą V. Adamkus pradėjo nuo darbų Prezidentūroje, tačiau, kaip jis pats tikino, popiet gimtadienį paminėti sugrįš į namus, kartu su savo žmona Alma.

V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje, o 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją.

Ten V. Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete. 1949 metais atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960 m. V. Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

1951 m. vedė Almą Nutautaitę. Pats V. Adamkus pažintį su savo tuomet dar tik būsima žmona prisimena ryškiai net ir praėjus daugeliui metų. 2007 metais išleistoje knygoje „Alma“ jis rašė: „Susirinkus gimnazistams, mano žvilgsnis krypo į geltonkasę mėlynakę mergaitę. Tai buvo Alma. Vėliau mokėmės su ja vienoje gimnazijos baigiamojoje klasėje. Alma iš kitų išsiskyrė švelnumu, laikysena. Ne vienas aš tuo metu į ją žvilgčiojau gimnazijos klasėje.“

2005 metais, kuomet minėjo 58-ąsias vestuvių metines, Adamkai viename interviu „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje prisiminė savo meilės istoriją. Tuomet A. Adamkienė sakė, kad, kai tik susipažino su V. Adamkumi, net nebuvo minties įsitraukti į rimtus santykius. Tačiau praleidus tiek metų kartu, jai atrodo, kad jiedu visada buvo kartu.

Nors tuomet dar būsimą vyrą V. Adamkų sutiko Vokietijoje, vestuves jiedu atšventė 1951 metais JAV, praėjus šešeriems metams po pažinties.

Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją, organizavo įvairias peticijas. 1961–64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos narys. Taip pat buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius.

Nuo 1972-ųjų metų V. Adamkus bent po kartą per metus atvykdavo į Lietuvą, kur skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga.

Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausią mokslinę literatūrą.

Į politikos vandenis V. Adamkus žengė dar 1993 m., kai dirbo kandidato į Lietuvos prezidentus Stačio Lozoraičio rinkimų kampanijoje. 1996 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje.

1998 m. V. Adamkus išrinktas Lietuvos prezidentu, o 2002 m. kėlė kandidatūrą dar kartą, tačiau pralaimėjo R. Paksui. Antrą kartą V. Adamkus į prezidentus išrinktas 2004-aisiais. 2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. Šį titulą visame pasaulyje turi tik 42 asmenys. V. Adamkus apdovanotas 33 įvairių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer