Dalis gyventojų iš „Sodros“ gaus papildomų pinigų: kas ir kiek jų sulauks jau netrukus?

Dalis gyventojų iš „Sodros“ gaus papildomų pinigų: kas ir kiek jų sulauks jau netrukus?

Ketvirtuosius veiklos metus „Sodros“ Pensijų anuitetų fondas pradeda su 30 mln. eurų turtu ir 2,3 tūkstančio anuitetų gavėjų, kuriems kas mėnesį mokamos vidutiniškai 63 eurų dydžio išmokos. Netrukus anuitetų išmokos didės – anuitantams bus paskirstytas dėl investavimo uždirbtas pelnas, praneša „Sodra“.

Jos specialistai skaičiuoja, kad paskirsčius gautą pelną, anuietetai arba papildomos išmokos prie įprastinės pensijos vidutiniškai padidės 1,2 euro. Didžiausias padidėjimas sieks 12,4 euro, o mažiausia – 0,03 euro per mėnesį.

„Praėjusiais metais, atsižvelgus į sudėtingą aplinką – infliaciją, Rusijos invaziją į Ukrainą – buvo nuspręsta palikti uždirbtą pelną kaip papildomą rezervą fondo stabilumui užtikrinti.

Šis sprendimas pasiteisino. Šiais metais, įvertinę esamą situaciją, perspektyvas ir pasitarę su fondo taryba, nusprendėme paskirstyti sukauptą investavimo pelną“, – sako „Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė.

Į „Sodros“ anuitetų fondą patenka pinigai, kuriuos gyventojai gauna baigę kaupimą privačiuose II pakopos pensijų fonduose.

Kaip administravimo mokestį „Sodra“ pasiima 2,5 proc. nuo gyventojo sukauptos sumos. Likusią dalį pinigų investuoja į vertybinius popierius. Iš šios veiklos gautas pelnas ir padalijamas pensijų anuitetų gavėjams.

Iš viso II pensijų pakopoje kaupia 1,4 mln. gyventojų. Jei sukaups pakankamą sumą pinigų, daugelis jų turės pirkti pensijų anuitetą (mėnesinę išmoką) iš „Sodros“, tad ir savo sukauptą turtą perves į minėtą fondą.

Kaip nustatomi anuitetų dydžiai

Nustatant pensijų anuitetų dydžius yra vertinama, kad Pensijų anuitetų fondo turtas uždirbs 1 proc. investicinę grąžą kiekvienais metais – tai pensijų anuitetų gavėjams garantuotos palūkanos.

Ši, dar tik būsima grąža, yra pridedama prie pensijų fonde sukaupto turto, už kurį yra įsigyjamas pensijų anuitetas.

Taip paskiriami didesni pensijų anuitetai, nei būtų paskiriami vertinant tik pensijų fonde sukauptą turtą.

Vis dėlto Pensijų anuitetų fondas susikuria sau įsipareigojimą uždirbti ne mažesnę nei 1 proc. investavimo grąžą kasmet.

Kaip investuojamos Pensijų anuitetų fondo lėšos

Didžioji dalis – apie 70 proc. – Pensijų  anuitetų fondo turto yra investuojama pasaulio akcijų rinkose ir investuoto turto vertė nuolat kinta.

Pensijų anuitetų fondas taiko unikalią investavimo strategiją, kuri leidžia pasiekus nustatytus investavimo tikslus fiksuoti uždirbtą investavimo pelną.

Taip, nepaisant Pensijų anuitetų fondo turto vertės svyravimo, yra sukaupiamas investavimo pelnas, kuriuo yra finansuojamas Pensijų anuitetų fondo įsipareigojimas uždirbti 1 proc. investicinę grąžą.

Taip pat suformuojami fondo tvariai veiklai reikalingi atidėjiniai, o likusi pelno dalis yra paskirstoma pensijų anuitetų gavėjams. 

Kaip bus paskirstytas uždirbtas pelnas

Pensijų anuitetų fondas per tris savo veiklos metus uždirbo 812,41 tūkst. eurų investavimo pelno.  Nuspręsta šį sukauptą investavimo pelną paskirstyti:

  • 176,58 tūkst. eurų jau išmokėtų pensijų anuiteto išmokų garantuotoms palūkanoms padengti;
  • 115,77 tūkst. eurų atidėti galimai didesnėms ateities išmokoms dėl gyvenimo trukmės ilgėjimo;
  • 34,76 tūkst. eurų skirti jau patirtoms išlaidoms kompensuoti dėl gyvenimo trukmės ilgėjimo;
  • 10,57 tūkst. eurų atidėti ateities laikotarpiams;
  • 474,73 tūkst. eurų paskirstyti pensijų anuitetų gavėjams.

Kaip didės anuitetų išmokos

Pensijų anuitetų fondo pelnas yra skirstomas visiems pensijų anuitetų gavėjams, kuriems pensijų anuitetai buvo paskirti iki 2022 metų pabaigos ir kurie yra gyvi pelno paskirstymo dieną – šiais metais tai liepos 1 d. 

Pelnas yra paskirstomas atsižvelgiant į pensijų anuiteto gavėjo amžių, sumokėtos įmokos dydį, praėjusį pensijų anuiteto galiojimo laiką ir rūšį. 

Didesnes įmokas sumokėjusiems ir seniau pensijų anuitetus įsigijusiems pensijų anuitetų gavėjams skiriama daugiau pelno. Už skirtą pelno sumą yra didinami pensijų anuitetai.

Pavyzdžiui, jei žmogus įsigijo pensijų anuitetą 2020 m. liepos mėnesį, jam skiriama 2,5 metų investavimo pelno dalis, o jei žmogus pensijų anuitetą įsigijo 2022 m. gruodžio mėnesį, skirto pelno dalis gali būti ir vos keli eurai.

2020 metų liepos mėnesį paskirti pensijų anuitetai vidutiniškai didinami 4,75 proc., o pensijų anuitetai paskirti 2022 metų gruodžio mėnesį – 0,15 proc.

Papildomai, iš kitų šaltinių uždirbtas pelnas išmokamas vienkartinėmis išmokomis tiems, kas pensijų anuitetą įsigijo praėjusiais metais. Pavyzdžiui, šiemet liepos mėnesį vienkartines išmokas gaus tie, kas pensijų anuitetą įsigijo 2022 m.

Vienkartinės išmokos dydis yra lygus paskirto pensijų anuiteto ir už pirmą mėnesį išmokėtos sumos skirtumui. Vienkartinėmis išmokomis šiemet bus išmokėta 26,6 tūkst. eurų.

Pensijų anuitetų fondo statistika

Per 2022 metus pensijų anuitetų gavėjams arba jų paveldėtojams išmokėta daugiau kaip 1 mln. eurų išmokų, o per 2023 metų pirmą pusmetį – jau beveik 0,8 mln. eurų.

Didžiausia mėnesio išmoka yra 345,95 eurų, o mažiausia – 8,94 euro (įsigyta už 2,2 tūkst. sukaupto pensijų turto).

Rinkdamiesi pensijų anuitetą pensijų fondų dalyviai, sukakę senatvės pensijos amžių ar gaunantys išankstinę pensiją, pirmenybę teikia išmokų stabilumui, antras prioritetas – paveldėjimo galimybė, todėl standartinius pensijų anuitetus renkasi beveik 90 proc., o paveldimą standartinį pensijų anuitetą – 68 proc. visų anuitantų.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer