Vilnietė kasdien gyvena baimėje: sūnus gyvena kartu, nuolat geria ir tampa neprognozuojamas

Teisme išnagrinėta smurto artimoje aplinkoje byla – kaltinamųjų suole atsidūrė motinai fizinį skausmą sukėlęs Julius N. Jis mušdamas ir kitaip smurtaudamas nežymiai sutrikdė savo šeimos nario sveikatą.

Bylos duomenimis, 2023-ųjų gegužės 21 d., apie 20 val., jis sudavė savo mamai tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių kartų kumščiais į abi akis. O jau kitos dienos rytą, apie 8 val., vyras dar kartą smurtavo prieš savo motiną.

Kaltę pripažino tik teisme

Teisiamajame posėdyje kaltinamasis Julius N. prisipažino savo kaltę visiškai, nors prieš tai net bandė neigti smurtavęs.

Vyras pasakojo, kad šventė draugo iš mokyklos laikų gimtadienį, išgėrė. Buvo neblaivus tuo periodu, nelabai prisimena savo veiksmų, bet kaltę visiškai pripažįsta. Teigė, kad gailisi, jog smurtavo prieš motiną.

Apklaustas įtariamuoju Julius N. kaltę pripažino tik iš dalies. Jis pasakojo, kad yra bedarbis, gyvena mamos bute. Teigė, kad alkoholiu nepiktnaudžiauja, tik alumi. Tai esą buvo pirmas atvejis, kai jis smurtavo prieš savo motiną.

Jis prisiminė, kad tą vakarą buvo nupirkęs alaus ir degtinės, kiek spėjo išgerti iki konflikto, nepamena. Motinos kambaryje yra balkonas, nuėjo ten parūkyti.

Jam einant į balkoną rūkyti, motina esą be jokios priežasties pradėjo jį įžeidinėti necenzūriniais žodžiai, jis neiškentėjęs atsisuko ir kairės rankos delnu sudavė vieną kartą motinai į dešinę veido pusę, kažkur per nosį.

Nuo smūgio motina neišlaikė pusiausvyros ir nukrito, kažkur prie fotelio, tiksliai nežino. Ar kažkur atsitrenkė nematė. Jis nuėjo į balkoną rūkyti. Kol atvažiavo pareigūnai nieko nedarė.

Bijo savo sūnaus

Apklausta liudytoja nukentėjusioji pasakojo, kad tą dieną iš ryto ji buvo savo bute. Apie 8 val. jos sūnus Julius N., kuris gyvena kartu su ja kažkur išėjo iš namų, o ji tuo tarpu buvo savo kambaryje.

Po valandos apie 9 val. jos sūnus grįžo namo akivaizdžiai neblaivus, ji tuo metu sėdėjo savo kambaryje ant lovos, kambario durys buvo atidarytos. Sūnus įėjęs į namus iškart patraukė link jos kambario kažką šnekėdamas, kadangi prastai girdi, tad nelabai suprato ką jis kalbėjo.

Įėjęs į jos kambarį, priėjęs prie lovos, kur ji sėdėjo smogė jai du kartus kumščiu į veidą, į dantis. Smogęs jai į burną pridūrė, kad tuoj dar ją suspardys kojomis, tačiau susilaikė ir išėjo į savo kambarį.

Iš karto policijos nekvietė, kadangi iškart jo pasigailėjo, visgi yra jos sūnus, tačiau praėjus keletą valandų apie 14 val. sūnus pradėjo keiktis ir vėl agresyviai elgtis, pastoviai vadino ją necenzūriniais žodžiais, grasino, kad sumuš ją ir suspardys.

Būdama savo kambaryje girdėjo, kai jis savo kambaryje pradėjo mėtyti kažkokius daiktus dėl ko labai išsigando, jog neateitų ir vėl jos nesumuštų. Todėl išsikvietė policiją. Moteris pridūrė, kad išvakarėse taip pat patyrė sūnaus smurtą.

Namie jos sūnus nuolat išgėrinėja, todėl net nesugeba pats nueiti iki tualeto ir visus gamtinius reikalus atlieka savo lovoje. Todėl jai tenka beveik kiekvieną dieną skalbti jo patalynę.

Įvykio dieną apie 20 val. vakaro buvo vonios kambaryje, išskalbus jo patalynę kabino ją džiauti, kai kabino garsiai pasakė „kiek gali jau skalbti jo patalinę, ar gali gamtinius reikalus atlikti tualete“.

Sūnus išgirdęs šiuos žodžius puolė iš savo kambario į vonią ir pradėjo abiem kumščiais mušti ją į veido sritį, labiausiai kliuvo į akis ir į nosį. Kiek kartų sudavė, neatsimena, bet tikrai daugiau negu tris kartus.

Jos sūnus turi problemų su alkoholiu, labai dažnai geria, o išgėręs tampa agresyvus ir neprognozuojamas, dažnai iš savo sūnaus patiria fizinį smurtą, pastoviai jis ją stumdo, grasina, kad sumuš ir suspardys. Moteris pridūrė, kad labai bijo dėl savo sveikatos.

Teismo sprendimas

Teismas nusprendė pripažinti Julių N. kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje ir paskirti kaltinamajam laisvės apribojimą 18 mėnesių. Bausmės vykdymo laikotarpiu jis įpareigotas pradėti dirbti, tęsti darbą arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje.

Taip pat per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo vyras privalo sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Dėl kaltės pripažinimo teisme, vyrui bausmė sutrumpinta trečdaliu – iki 1 metų laisvės apribojimo.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

www.tv3.lt

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer